Erhverv

Teamcoaching skaber samarbejde om fælles mål.

Teamcoaching handler om gennem dialog og refleksion i teamet at skabe et fælles billede af, hvordan teamet fungerer i forhold til løsning af sine opgaver, samt assistere til at teamet udnytter sit fulde potentiale, og når sine mål.

Udbytte:

•  Klarhed over hvor udfordringen ligger i forhold til det ønskede mål/resultat

•  Teamet arbejder mere målrettet

•  Øger produktiviteten

•  Teamet bliver selvbærende

•  Motivationen øges

•  Udnyttelse og forbedring af teampotentialet

Hvorfor teamcoaching?

Målet med teamcoaching er, at hjælpe deltagerne til at se deres arbejdsudfordringer i et nyt perspektiv.

Ved hjælp af coachende spørgsmål finder deltagerne selv frem til deres udfordringer, i et ressource fyldt klima, i forhold til det aktuelle mål/emne.

Fokus på resultater og på hvordan teamet får skabt resultaterne i fællesskab.

Større glæde i arbejdslivet for den enkelte.

Klare roller hvem gør hvad?

Det bedste tema i en virksomhed, er respekten for individet. John Evan Jones